Android Awesome library

Font Awesome is een icon library die ik altijd voor web projecten gebruikte. Toen besloot ik het om te zetten in een Android library.


Open Source
Design

Font Awesome is een prachtig project. Het is open source en stelt developers in staat hun projecten mooier vorm te geven.
Sinds jaar en dag ben ik al fan van deze library. Ik gebruik het dan ook in veel van de web projecten die ik doe.
Naast het gebruik voor web wilde ik ook graag gebruik maken van Font Awesome in mijn Android projecten.

Dit was tot dan toe erg lastig. Het toevoegen van het icon font is relatief lastig en ook niet altijd herbruikbaar.
Om dit te vereenvoudigen bedacht ik de Android Awesome library. Hiermee maak je gemakkelijk TextViews, ImageViews en Drawables met Font Awesome icons.
Ik vond online een paar snippets die ik tot een library heb gemaakt.

Check GitHub om er direct mee aan de slag te gaan.

Details


Website